Hjem
Eleanor Christie Eir
Eleanor Christie med Eir, foto: Putte Ødegård

Før 1960 var det bare 4 Lundehunder igjen på Værøy som senere ble brukt i avl. En av disse hundene kom fra Overhalla til Værøy, de andre levde i Måstad. Hunden fra Overhalla var opprinnelig fra Værøy.

Det var også noen andre Lundehunder i landet, men hvor mange vet man ikke. Det eneste som er sikkert er at ingen av disse Lundehundene kom i avl.

I 1960 ble valpene Rune, Rind og Eir født. Disse tre valpene ble sendt til Eleanor Christie i Oslo. Samme år ble valpene Lord og Piljo født.

Klubbens stiftelse

I 1962 var det ca. 10 Lundehunder på Østlandet. Eleanor Christie tok initiativ til å danne en spesialklubb for rasen.

Noen interesserte kom sammen hjemme hos henne i Oslo. De besluttet å holde et nytt møte hos Carl Frimann Clausen.

På dette møte ble klubben stiftet, 22. november 1962.

Det første styret besto av følgende personer:

 • Formann: Eleanor Christie
 • Viseformann: Carl Frimann Clausen
 • Sekretær: Olav Christie
 • Kasserer: Ragnar Fossum
 • Styremedlem: Elisabeth Harbitz
 • Suppleant: Anne Marie Lindqvist
 • Revisor: Unni Frimann Clausen
 • Avlsråd: Carl Frimann Clausen

Det ble under møtet meldt inn 21 medlemmer. Den første ordinære generalforsamling ble holdt i februar 1963. Det midlertidige styret ble der valgt ordinært styre. Klubben fikk offisielt navnet Norsk Lundehund Klubb. Man besluttet også å bli oppatt i Norsk Kennelklub.

Dagens klubb

I dag har Norsk Lundehund Klubb nesten 100 % oppslutning i Norge blant Lundehund eiere. I tillegg har klubben medlemmer i Sverige, Finland, Danmark, England, Sveits, Tyskland, Frankrike og Luxemburg.

Klubbens formål er å:

 • fremme best mulig utvikling av rasen Norsk Lundehund
 • arbeide for å bevare rasen ut fra rasebeskrivelse og opprinnelig bruksegenskaper
 • bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer
 • arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former
 • bidra til å legge forhold til rette for aktiviteter med hund
 • ivareta medlemmenes kynologiske interesser