Hjem

   

 

Forside Handlingsplan 2022   

Handlingsplanen ble vedtatt på styremøte 8. februar 2022.

Den vedlagtehandlingsplanen er blant annet basert på innspillene som kom under klubbens åpne fagseminar på Åstjern og legger klubbens avlsstrategi (RAS) til grunn. 

Forside Handlingsplan 2022    

 

I planen inngår blant annet tiltak for å øke antallet lundehunder, samt å bedre fertilitet og helse. Viktigste tiltak for å oppnå dette, er innlemmelse av utvalgte prosjekthunder i stamboka for rasen etter en årsmøtebehandling. Hvordan prosessen for innlemmelse skal være, vil bli utredet i forkant. Tidspunkt for gjennomføring av tiltakene vil bli lagt inn av styret etter en totalvurdering.

 

Du finner vedtatt handlingsplan her. Handlingsplan 2022-2027