Hjem

Medlemmer kan gi fullmakt til et annet medlem, som kan stemme i saker under årsmøte på vegne av fullmaktsutsteder.

Fullmakten skrives ut og undertegnes, og sendes med fullmektig som skal på årsmøtet.
 
Et medlem kan kun være fullmektig for ett annet medlem under årsmøtet, ikke flere. Fullmakten kan ikke brukes til å avgi stemme ved valg, der er det sendt ut en egen stemmeseddel som skal brukes i stedet.