Hjem

Stemmeseddel for forhånds-stemme og avstemming på årsmøtet som vanligvis følger med Lundehund-nytt blir sendt ut som egen forsendelse (A-post) mandag 12.06.17 til alle hovedmedlemmer.

Trykkeriet beklager at stemmeseddelen ved en feil ikke ble lagt i bladet som innstikk under plastpakkingen slik som vanlig.

Vi minner om at stemmeseddelen kan sendes til klubbens leder som forhåndsstemme dersom du ikke kan møte på årsmøtet. Dersom du kommer på årsmøtet leverer du utfylt stemmeseddel ved ankomst til møtet.