Hjem

Norsk Lundehund Klubb har over årene hedret noen få av medlemmene med tittelen "æresmedlem". Æresmedlemmene får diplom fra klubben ved utnevnelsen, og varig, gratis medlemsskap.

Våre æresmedlemmer er:

  • Margit Lines Våtvik
  • Christen Lang
  • Roar Torsteinsen
  • Anne-List Torsteinsen