Hjem

 

Norsk Lundehund Klubb har over årene hedret noen få av medlemmene med tittelen "æresmedlem". Æresmedlemmene får diplom fra klubben ved utnevnelsen, og varig, gratis medlemsskap.


Æresmedlemmer:

  • Margit Lines Våtvik
  • Christen Lang
  • Roar Torsteinsen
  • Anne-List Torsteinsen

 

Hedersdiplomer:  

2012
26.juli på Værøy, 1.gang den ble utdelt.
Ingvild Svorkmo Espelien og Kennel Paluna`s ved Liv og Einar Skjervik
 
2013
06.juli på Øysand.
Anneli Rosenberg
 
2014
19.juli på Morokulien
Marc Daverdin, Databasen
Sharon Pederson, USA - post morten
 
2015
Ingen utdelinger
 
2016
Ingen utdelinger
 
2017
7.juli på Sanngrund
Kennel Løvheim ved Gerd Haugen
Kennel Ålvisheim ved Unni Hofstad
 
2018
3. august - Åros. Begrunnelse for utmerkelsene kan leses ved å trykke på navnene.
Jon Wagtskjold
Petter Nilsen
 
2019
12. juli - Mosjøen. Begrunnelse for utmerkelsen kan leses ved å trykke på navnet.
Hanna Gautun