Hjem

I augustnr. av Hundesport var det dessverre ingen notis i spalten for vår klubb. Dette beklager jeg på det sterkeste! La meg kort bemerke: Den ”margen” på en av de første sidene i det ”gamle” Hundesport som fortalte når neste deadline var, hjalp meg mye!

Apropos Hundesport: Som red. selv bemerket i augustnr., er det lite trolig at klubb-spaltene kommer til å eksistere f.o.m. 01.01.2007. Hva mener våre medlemmer om det? Hundesport/NKK har ikke hatt dette som tema. Spaltisten fikk vite det rent tilfeldig gjennom en samtale med en utstillingsdeltager som hadde hørt det av redaktøren i Hundesport. La det være sagt: Spaltisten er IKKE motstander av endringer. Men, og dette er en selvfølge, endringene må være innovasjoner! I dagens kynologiske Norge har klubbspaltene en plass i medlemmenes bevissthet. Spaltisten vet at mange medlemmer først slår opp på sin klubbspalte, så leser man det ”generelle” hundestoffet. Hundesport har mange sider med stoff for medlemmer som er interesserte i lydighet, jakt, agility, blodspor, etc. etc. Og dette har helt åpenbart sin plass i publikasjonen. Men det er betimelig å ta i betraktning at det store flertall av medlemmene i både raseklubben og NKK har sin hund som familiemedlem, kose- og tur-kamerat, m.a.o. er de ”passive” i den sammenhengen som bladets tittel hentyder, nemlig en spesiell aktivitet med og av hund.

NKK har ansvaret for å ta utstrakt hensyn til nettopp disse medlemmene. Det er disse som stort sett utgjør den enorme tilveksten av medlemmer som NKK ser for seg etter 01.01.2007. Og disse har, som antydet, vært medlemmer av raseklubber (såkalte samarbeidende klubber) før. De har, selvfølgelig, hatt div. motiver for å betale for sitt medlemsskap. Spaltisten er, gjennom utstrakt kjennskap til sin egen klubb, sikker på at interessen for rasen utgjør en overveiende del av motivet. Og her har vi årsaken til det som ble nevnt ovenfor, man slår opp på klubbspalten først! Det som her er nevnt, bør redaksjonen, og også hovedstyret, ta i betraktning.

Apropos begrepet rase. I tysk heter det Rasse, i engelsk og fransk heter det race. Disse kommer fra italiensk, der det heter razza. Dette ordet kommer fra raza, som er spansk og portugisisk. Spania og Portugal var under arabisk innflytelse i flere hundre år, og i arabisk har vi ordet râs, som betyr opprinnelse! ”Hundespråk” er morsomt!