Hjem

Spalte er et ord som vi har lånt fra tysk, der verbet spalten betyr kløve, dele. Den samme roten er opphav til både spole og spjelke (dvs. føre sammen det som er kløvet), og også splitte og splint.

En trykt spalte betyr således rett og slett en kløvet side!

Klubbspalten slik vi kjenner den, kan være historie nokså snart. Spaltisten har fått opplyst fra red. i Hundesport at f.o.m. 01.01.2007 ”er det naturlig at enkelte ting blir annerledes”. Dette gjelder således bl.a. klubbspaltene. La oss få høre medlemmenes mening om dette.

I forrige blad var det ingen spalte for klubben vår. Spaltisten sier seg svært lei for det. Hundesport har nå ingen oversikt over årets utgivelser med dato for stoff-deadline. Denne var til stor hjelp for spaltistene, men den er fjernet.

Så meget har skjedd siden sist! Generalforsamling og spesialutstilling ble avviklet i Drammen 17. juni. Resultat og priser som ble oppnådd på utstillingen kan medlemmer o.a. lese i Lundehund-Nytt som kom ut i juli (forhåpentligvis!) det samme gjelder selvfølgelig referat fra generalforsamlingen. En del av dette skal likevel nevnes her, dette av hensyn til lesere som ikke har tilgang til LHN.

De nye lovene for klubben ble vedtatt slik de er gjengitt i LHN, det samme gjelder samarbeids-avtalen mellom NLK og NKK. Disse dokumentene vil, som før nevnt, utgjøre grunnlaget for alt arbeid for og med lundehund i mange år fremover. Både lover og avtale blir lagt ut på klubbens hjemmeside, forhåpentligvis i en utskriftsvennlig utgave.

Det nye styret ser slik ut:

  • Leder: Roger Gibson
  • Nestleder: Laila K. Myrvold
  • Styremedl.: Gro W. Viken
  • Styremedl.: Eiliv Hofstad
  • Styremedl.: Pål Sebergsen

Oppgavene innen styret ble fordelt i styremøte 12. august. Full oversikt over dette vil bli gjort kjent snarest mulig, sammen med en del utskiftinger i verv ellers.

Høsten er her, med sine aktiviteter. La hundene være med på bær- og soppturer. Våre hunder elsker å ta blåbær-riset i munnen og ”dra” bærene av! Det er herlig å se på!

Også senhøsten kan ha sine positive sider for hund og eier. Kanskje har man fått bedre tid nå enn i den travle ferietiden, og hundene sier aldri nei takk til en tur. I ruskevær er de førstemann foran en knitrende vedovn, dette er familiemedlemmer som vet å innrette seg til enhver tid.

Ha en god høst!