Hjem

Lørdag den 29. april i år hadde NKK sitt representantskapsmøte for 2006.

Der ble det gjort vedtak om hvor stor medlemskontingent medlemmene skal betale til NKK f.o.m. år 2007. Kontingenten blir på kr. 140,- pr. år. Videre ble det vedtatt å øke registreringsavg. for valper med kr. 25,-/35,- (web/papir), eierskifteavg. med kr. 35,- og påmeldingsavg. til utstilling med kr. 25,-.

Hvor stor medlemskontingenten til NLK blir, vet vi ikke før vedtak om dette blir gjort på årets generalforsamling i Drammen 17. juni.

Om det skulle bli slik at samlet medlemskontingent blir noe høyere enn før, ber vi om at medlemmene i klubben vår har forståelse for at den nye organisasjonen trenger støtte på flere måter, også økonomisk. Det er meget viktig at alle fortsatt opprettholder sitt medlemsskap, og således står sammen om å arbeide for å bevare rasen norsk lundehund!

Klubben er ikke tjent med et redusert medlemstall. Rasen er ikke tjent med at færre stiller ut hundene sine fordi de synes det blir for dyrt.

Apropos utstillinger. Det er relativt få lundehunder som stilles ut. Antallet har økt noe de siste årene (unntatt siste år som hadde nedgang i utstilte hunder), men rasen bør representeres av langt flere. Oppdretterne har her en viktig oppgave: De må i større grad forsøke å bevege valpekjøperne til å stille ut hundene. Dette er viktig, og et godt incitament bør det være at NKK nå har med en ekstra kåring på sine utstillinger. Det blir nemlig kåret ”årets norske hund” blant deltagerne i de sju norske hunderasene.

Vel møtt i Drammen!