Hjem

På grunn av sykdom (infuensa) og liten tid (Lundehund-Nytt) blir denne spalten relativt kort. Det er vår ute i naturen. Det våres og gror ute i ”hundenorge”, også! NKK gjorde i slutten av april de siste vedtak som vil fullstendiggjøre nytt lovverk, et lovverk som medfører store endringer både i og for raseklubbene.

Spaltisten anmoder kontaktpersoner og andre interesserte om å sette seg nøye inn i lovene. En skulle anta at dette med avdelinger vil være interessant for mange! Så det vil ”gro”, her også, med tiden. Spaltisten ønsker lykke til med feiringen av nasjonaldagen.

Så ses vi neste gang til vårens/sommerens store begivenhet i Norsk lundehund Klubb, nemlig generalforsamling og utstilling(er) i Drammen helga 17-18 juni. Innbydelser og alle opplysninger står i siste Lundehund-Nytt.