Hjem

For ”hundenorge” sin del vil året 2006 være preget av organisatoriske endringer. Dette gjelder i særlig grad medlemmenes tilknytning til NKK og raseklubbene. Det er viktig å vite at fra og med 1. januar 2007 vil alle være medlemmer av Norsk Kennel Klub, dvs. alle som ønsker å være en del av organisert hundearbeid, aktivt eller passivt.

Man vet ikke hvor stor medlemskontingenten til NKK, den såkalte grunnkontingenten, vil bli. Man vet heller ikke hvor stor medlemskontingent Norsk Lundehund klubb vil måtte ha for å drive som vanlig.

Spaltisten finner det nødvendig å oppfordre alle som ønsker å yte sitt til arbeidet for å bevare rasen norsk lundehund, til å fortsette som medlemmer, uansett. Bare ved å være med, kan man påvirke. NLK`s generalforsamling og spesialutstilling 2006 vil bli i Drammen lørdag 17. juni, i forb. med NKK`s utstilling. Dette burde gi mange av medlemmene anledning til å møte opp og utøve sin innflytelse på det som skjer i klubben. De som ikke kan møte, kan likevel gjøre seg gjeldende ved å gi fullmakter og ved å sende inn forhåndsstemmer ang. valg. Husk da å sende forhåndsstemmer i lukket konvolutt.

I alle andre saker enn valg kan medlemmer som møter i generalforsamlingen, ha med seg fullmakt fra 2 medlemmer til å stemme på deres vegne.

Da dette ble skrevet, var det full vinter og få eller ingen trekkfugler var å se. Fugleinfluensa var påvist i Sverige, utenfor Stockholm. Og vi hadde nettopp fått et par meldinger om at katter visstnok skulle være død av sykdommen. Dette fikk oss til å ta kontakt med Veterinærhøgskolen, hvor vi spurte om fugleinfluensa kan gå på hund. Dette avstedkom følgende svar: ”Influensavirus gir vanligvis ikke sykdom hos hund. Det er ikke rapportert om sykdom hos hund i forbindelse med nåværende fugleinfluensa i Asia.”

Dette ble uttalt av professor Espen Rimstad, professor i virologi, og det gir jo oss en viss trygghet. Likevel bør vi sannsynligvis ikke la hundene fråtse fritt i fuglekadaver e.l., det finnes jo andre sykdommer, også.

Med dette vil spaltisten ønske alle medlemmer og andre lesere en god påske og en fortsatt optimistisk vår. Jeg håper mange av oss sees i løpet av sommeren.