Hjem

Hvor mange lundehunder finnes det? Dette er et spørsmål man får stilt relativt ofte som lundehundeier. Og hva skal man så svare? Undertegnede ber som regel om å få spørsmålet presisert geografisk, dvs. antallet i Norge eller Norden eller i hele verden. Noen ganger er det nok å fortelle at det er en sjelden, norsk rase.

Vel, det pedagogiske skal vi la ligge. Her er antallet viktigst. Og det synes, relativt, enkelt å finne ut hvor mange vi har i Norge, rasens hjemland. Men det er det ikke, selv om vi har flere kilder. NKK’s statistikksider på klubbens hjemmeside er en. Spaltisten har slått opp, og opplysningene der er åpenbart av tvilsom verdi. Årsaken til dette er selvfølgelig at de data som NKK mottar, ikke holder mål. Hvem er det så som skal skaffe riktige opplysninger om antall lundehunder i Norge? I den grad slikt kan pålegges noen som ansvar, er det nok Norsk Lundehund klubb det påligger. Klubben er i sin tur avhengig av at medlemmer, andre eiere og, ikke minst, klubbens kontaktpersoner følger med og sender inn opplysninger. Kontaktpersonene bør også ha en jevn kontakt med eierne i sitt distrikt, i hvert fall en gang årlig. Dette er viktig for å skaffe ferske data ang. rasens status.

Spaltisten har skaffet rede på at pr. 31.desember 2005 var det 14 lundehunder i Frankrike. Dette, og mer, skal det komme mer utførlig stoff om i LHN. Interessen for rasen Norsk lundehund er stigende i Europa. Vi har et visst ansvar for å følge med.

Med fare for å virke masete vil spaltisten igjen minne om 01.01.2007., da det nye lovverket for hundestellet i Norge trer i kraft. I Lundehund-Nytt nr. 4/05 brakte vi lovene for de enkelte raseklubbene. I nr. 1/06 vil lovene for NKK gjengis.

Det er viktig at medlemmene setter seg inn i det nye. NKK har lagt opp til en omfattende informasjonsrunde, der NKK’s avdelinger er sentrale. De som vil vite mer om de nye lovene, kan således henvende seg til sine respektive avdelinger av NKK. NLK vil også være behjelpelig med å yte informasjon. Spaltisten vil svare etter evne og ellers formidle henvendelser.

Det er snart høytid, derfor ønsker vi alle lesere en velsignet påske! Hvor mange lundehunder finnes det? Dette er et spørsmål man får stilt relativt ofte som lundehundeier. Og hva skal man så svare? Undertegnede ber som regel om å få spørsmålet presisert geografisk, dvs. antallet i Norge eller Norden eller i hele verden. Noen ganger er det nok å fortelle at det er en sjelden, norsk rase.

Vel, det pedagogiske skal vi la ligge. Her er antallet viktigst. Og det synes, relativt, enkelt å finne ut hvor mange vi har i Norge, rasens hjemland. Men det er det ikke, selv om vi har flere kilder. NKK’s statistikksider på klubbens hjemmeside er en. Spaltisten har slått opp, og opplysningene der er åpenbart av tvilsom verdi. Årsaken til dette er selvfølgelig at de data som NKK mottar, ikke holder mål. Hvem er det så som skal skaffe riktige opplysninger om antall lundehunder i Norge? I den grad slikt kan pålegges noen som ansvar, er det nok Norsk Lundehund klubb det påligger. Klubben er i sin tur avhengig av at medlemmer, andre eiere og, ikke minst, klubbens kontaktpersoner følger med og sender inn opplysninger. Kontaktpersonene bør også ha en jevn kontakt med eierne i sitt distrikt, i hvert fall en gang årlig. Dette er viktig for å skaffe ferske data ang. rasens status.

Spaltisten har skaffet rede på at pr. 31.desember 2005 var det 14 lundehunder i Frankrike. Dette, og mer, skal det komme mer utførlig stoff om i LHN. Interessen for rasen Norsk lundehund er stigende i Europa. Vi har et visst ansvar for å følge med.

Med fare for å virke masete vil spaltisten igjen minne om 01.01.2007., da det nye lovverket for hundestellet i Norge trer i kraft. I Lundehund-Nytt nr. 4/05 brakte vi lovene for de enkelte raseklubbene. I nr. 1/06 vil lovene for NKK gjengis.

Det er viktig at medlemmene setter seg inn i det nye. NKK har lagt opp til en omfattende informasjonsrunde, der NKK’s avdelinger er sentrale. De som vil vite mer om de nye lovene, kan således henvende seg til sine respektive avdelinger av NKK. NLK vil også være behjelpelig med å yte informasjon. Spaltisten vil svare etter evne og ellers formidle henvendelser.

Det er snart høytid, derfor ønsker vi alle lesere en velsignet påske!