Hjem

Spaltisten har ved flere anledninger moret seg og, forhåpentligvis, andre med å finne forklaringer på og opprinnelsen til ord og uttrykk som står for det vi driver med, nemlig det å ta vare på norsk lundehund som rase. Et meget viktig middel i dette arbeidet er NLK og NKK, altså klubbene. Ordet klubb tilhører en rekke interessante ord som tilsynelatende er lånt fra engelsk, men som ved nærmere ettersyn viser seg å stamme fra norrønt.

I betydningen ”sluttet selskap” ble det brukt i engelsk på 1600-tallet, club, hvorfra det gikk til tysk som Klub. Via dansk kom det til norsk, klub, og skrivemåten med enkel b fulgte de gjeldende rettskrivingsnormer (jf. Norsk Kennel Klub).

På gammelnorsk het det kolfr, ”festlig sammenkomst eller omgang”, i eldre tysk het det kolbe. Dette navnet kommer av at innbydelsene ble brakt rundt med en kolbe, en budstikke! Det gammelnorske kolfr betydde stake/stikke. Kolfr ble i sin tur, gjennom påvirkning fra vikinger og andre nordfarere, tatt inn i engelsk, hvor det, som sagt, dukker opp som club.

Som nevnt ovenfor betyr klubben alt når det gjelder målet, nemlig å berge og å ta vare på rasen norsk lundehund. NLK skal samle og ta i bruk kunnskap, kompetanse og ikke minst tiltakslyst for å nå dette målet, et mål som er nedfelt i klubbens formålsparagraf.

NKK`s revisjon av sine lover åpner for større deltakelse fra ressurspersoner utenfor en tidligere relativt eng krets. Etablering av avdelinger med en viss grad av autonomi, både innen NKK og innen de samarbeidende klubber, kan føre til at alle personer som vil og kan, får anledning til å yte det de ønsker i arbeidet for hundesaken.

Samtidig vil en øket etablering av ”organisasjonen”, det være seg avdelinger eller klubber, være med på å rekruttere egnede og dyktige tillitspersoner i det kynologiske Norge. Det trengs, og det er nødvendig for det videre arbeid.

La meg komme med en påminnelse med noe lang sikt! I 2008 er det Verdensutstilling i Stockholm. Norsk Lundehund bør være representert der, og da først og fremst av gode, norske hunder. De som har fine utstillingshunder, anmodes om å ha Stockholm i mente!