Hjem

For noen spalter siden, jeg tror det var i nr. 5, nevnte jeg ordet kynisk. I vår tid betyr det hensynsløst oppriktig, å mangle illusjoner, følelseskald, og også rå, frekk, krass. Som vi ser, er det et ord som stort sett er negativt ladet. En skulle nesten ikke tro at ordet har samme rot som kynologi, men det har det, altså!

På gresk het hund Kyon, og hundeaktig ble kynikos. Ca. 400 år f.Kr. stiftet en elev av Sokrates en filosofisk retning, og tilhengerne av denne ble kalt kynikere, dvs. hundeaktige. Årsaken til dette var at disse filosofene hevdet at menneskene bare kunne bli lykkelige dersom de var fornøyd med enkle gleder. De førte et enkelt levesett, og de forsøkte å leve så nær naturen som mulig.

Og nå kjenner vi oss igjen. Kallenavnet var positivt ment, nemlig, og vi kan godt gå med på at hundene er kynikere i denne, opprinnelige betydningen!

De negative betydningene fikk navnet etter hvert, ikke minst fordi filosofenes enkelhet brakte dem i konflikt med sosiale konvensjoner, normer og leveregler.

Vi skriver 2006. NLK 0g de andre klubbene har ca. ett år på seg til å informere medlemmene om den nye medlemsavtalen og å tilpasse sitt regelverk til den nye lovnormen.

Og så skal ny organisasjon og nytt regelverk – intensjonene tårner i bakgrunnen med sine krav – praktiseres, settes i praktisk virksomhet. NLK og de andre klubbene har virkelig store utfordringer. NKK tilbyr sin assistanse, i brev av 3.11. heter det: ”Er det behov, ta kontakt med oss for å avklare eventuelle uklarheter eller spesielle problemstillinger”.

Dette kan det kanskje bli behov for. De nye lovene for NLK skal legges frem og vedtas på førstkommende generalforsamling!