Hjem
10. oktober var en representant fra den østerrikske TV-kanalen ORF i Svolvær, og gjorde opptak sammen med et lokalt film-team, med tanke på lage et innslag om norsk lundehund: Østerriksk TV i Lofoten.