Hjem

Fra vår korrespondent Stein-Erik Greter i Luxemburg har vi fått følgende opplysninger: 

På side 62 i Hundesport 2009/1 ble den franske kunstnerinnen Beatrice Quino nevnt. Hun har også malt orginalmotivet til den T-skjorta hvor alle 7 norske rasene er avbildet og den samme hunden er å finne på NLK’s egne T-skjorte. Nå i januar fikk NLK et nytt fransk medlem Rosaline Tanneur som i sin tid hadde 2 lundehunder. Den lundehunden som er malt på T-skjorta var hennes franskfødte hund IKAR som levde fra 1993 til 2006.