Hjem
Trio

Trekløveret Kunna (50% lundehund/50% buhund) bak,
(Varga 75% lundehund) til venstre og Lundi (100%)
til høyre, foto: Ingvild S. Espelien ©

 

Formål

Bedre fertiliteten og redusere forekomsten av IL i rasen.

Metode

Øke genetisk variasjon ved å krysse lundehund med tre raser: Norsk buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund.

  • Alle kombinasjoner må godkjennes av NKK før paring.
  • Alle krysningsvalper vil bli registrert i et X-register hos NKK og forvaltet som en egen sidepopulasjon.
  • Valpene i X-registeret vurderes nøye mht eksteriør, helse og gemytt.
  • Utvalgte individer fra X-registeret krysses med individer fra den ordinære lundehundstammen og danner nye generasjoner i X-registeret.
  • Krysningsindividene beholdes i X-registeret.
  • Innkrysning av X-registrerte hunder til den ordinære lundehund-stammen kan bare finne sted når vurdering av eksteriør og temperament samt undersøkelse av helse viser at målet med krysningsprosjektet er oppnådd og resultatet er godkjent av NLK og NKK.

Tidsramme

Prosjektet vil ta mange år (og flere generasjoner) før vi er rede til å anbefale innkrysning i lundehundstammen igjen.

Informasjon

  • Brosjyre om Krysningsprosjektet.
  • Bakgrunn for prosjektet finnes i Rasespesifikk avlsstrategi - RAS for lundehund (godkjent januar 2014).
  • Kortfattet, aktuell informasjon finner du her på lundehund.no og på klubbens Facebookside.
  • Utvidet informasjon om bakgrunn, utvikling og vurderinger vil du finne i hvert nummer av Lundehund-nytt.

Kontakt

Alle typer spørsmål, kommentarer og innspill om prosjektet og gjennomføringen av det kan rettes til Krysningsgruppa