Hjem
ruska ejvind
Ruska og Ejvind, foto Torhild Morgestad ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruska B1 (buhund/lundehund) er blitt paret med SE V Ch Lundetuvans Ejvind Blokkebaer i Sverige. Hvis det blir valper, vil de bli født hjemme hos Ruskas eier i Norge, og registrert i NKK.

Ruska har fått påvist patellaluksasjon grad 1 (mild) på ett kne. Vi har i samråd med NKK valgt å likevel bruke henne i avl med en hannhund som er erklært fri for patellaluksasjon. Ruskas lille avvik gir henne ingen kliniske plager. Mildere grader av patellaluksasjon er påvist hos flere lundehunder, men gir sjelden symptomer. 

Ønsker du å vite mer krysningsprosjektet til Norsk Lundehund Klubb finner du mer informasjon her.