Hjem
  British flag English      German flag Deutch     French flag Français

Leder i Norsk Lundehund Klubb har mottatt spørsmål om krysningsprosjektet fra et medlem bosatt i utlandet.

Spørsmålene angår bakgrunnen for prosjektet, og klubben ønsker at alle interesserte skal få del i svaret. Derfor følger nedenfor spørsmål og svar. Disse er også oversatt fra norsk til engelsk, tysk og fransk.

Ytterligere spørsmål kan man stile til leder i Norsk Lundehund Klubb, Rita Daverdin, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon +47 922 36 662.

Spørsmålene:

Ble prosjektet satt i gang

  1. etter påtrykk fra NKK, enten foretar NLK en innkrysning med en annen rase i egen regie eller så skjer det under NKK’s ledelse
  2. av NLK uten innblanding/trykk fra NKK’s side.

Norsk Lundehund Klubb (NLK) sitt prosjekt for utkrysning av norsk lundehund – Svar på spørsmål fra Stein Erik Greter:

  1. Prosjektet ble startet opp på grunnlag av funnene NLK gjorde under utarbeidelse av RAS og ble nedfelt som et tiltak i handlingsplanen for NLK etter workshop om klubbens Rasespesifikke Avlsstrategi (RAS) på Starum i 2013, medlemsmøte på Øysand også i 2013 og åpen høring med mulighet for innspill pr epost/brev samme år.

    Prosjektet utføres av NLK i samarbeid med og under kontroll av Norsk Kennel Klubb (NKK) samt samarbeid med NordGen og Norsk Genressurssenter.

  2. NKK har ikke presset NLK direkte til å starte prosjektet. Men forekomsten IL og andre mage-/tarmproblemer, den reduserte fertiliteten og den svært høye innavlsgraden i rasen gjorde det klart klubben risikerte å bli pålagt innkryssing, eller at andre nasjoner startet det opp (for eksempel i Finland og USA). Finland hadde også varslet en sak om innavl og helseproblemer hos lundehund til Nordisk Kennel Union. Signalene var tydelige. Vi fikk en klar oppfordring av leder for NKKs helseutvalg, Astrid Indrebø (i et møte med Indrebø i Oslo i 2013 der Rita Daverdin og Hanna Gautun var tilstede) om at NLK var mest tjent med å ta grep om et slikt forsøksprosjekt selv.

  3. Det kan hende det vil bli utplassert prosjekthunder i Norden i fremtiden. Det er imidlertid mange hensyn som må tas. Dette er under utredning og de formelle forholdene for dette er ikke avklart ennå. Det vil uansett KUN være hunder etter kombinasjoner godkjent av NLK og NKK som vil bli akseptert i prosjektet.