Hjem
Isrima Ljufa Loppa, foto: Ingvild Espelien ©
Islandsk fårehund-tispa Isrima Ljufa Loppa (IS15699/11), foto: Ingvild Espelien ©

"Loppa" blant venner, bor på Island og har blitt godkjent av NKK for bruk i krysningsprosjektet. Bakgrunnen for dette er som følger:

Høsten 2013 sendte NLK brev til den Islandske fårehundklubben på Island og den islandske kennelklubben, samt den islandske fårehundklubben i Norge og fortalte om det planlagte krysningsprosjektet. Samtlige ga positive tilbakemeldinger.

I oktober var Ingvild Espelien på Island med mandat fra NLK for å diskutere prosjektet med representanter der. Hun traff da styret for den Islandske fårehundklubben og fortalte dem mer om krysningsprosjektet og bakgrunnen for det. De ville gjerne samarbeide og viste fram 3 forskjellige tisper, deriblant Loppa. Loppas eier var meget positiv til å la tispa være med på dette.

Loppa

Grunnen til at Loppa er så interessant for oss er at hun er eksepsjonelt lita og har relativt kort pels, og hun har ekstra tær på bakbena.

Fargen til Loppa er tricolor, en variant som lundehunden hadde tidligere, men som er forsvunnet i rasen. Genet for tan-mønsteret til en tricolor hund er recessivt, så det vil først være når vi parer to etterkommere av krysninger med dette genet at vi kan oppleve å få en hund med denne fargen. Det vil uansett være langt fram, og det kan godt være at genet er avlet ut til da.

Det samme gjelder lang pels. Alle avkommene i første generasjons krysning vil bli bærere av langhårsgenet, men vil selv ha kort pels. Prosjekthundene skal jo bare pares med lundehunder, som er homozygote for det dominante korthårsgenet. Det er langt fram til vi risikerer å doble på langhårsgenet. Det finnes også en genetisk test for langhårsgenet som vi eventuelt kan dra nytte av etter hvert.

Loppa har også et deilig temperament, noe som er et absolutt krav for å være aktuell som mor til et prosjektkull. Hun er ikke ekstremt bjeffende og går godt sammen med andre dyr og mennesker.

Godkjenning

Etter at Loppa var undersøkt for HD med resultat A, øyenlyst med resultat uten anmerkning og fått konstatert patellastatus 0, ble det søkt NKK om godkjenning for kombinasjon av henne og lundehundhannen Eriksro Bright Profastur FI156777/12 som bor på Island. Parallelt med dette ble det gjort avtale mellom NKK og den islandske kennelklubben om registrering av et eventuelt kull i x-register på Island. Alle valpene vil bli importert til Norge og fulgt opp på sammen måte som de andre prosjekthundene.

NKK godkjente kombinasjonen og Loppa ble paret med Profastur i uke 51 2014, og i uke 29 2015.

Red. anm: Loppas far hadde ikke ekstra tær på alle fire ben, korrigert 26.03.2015.

Red.anm: Loppa fikk 2 valper i september 2015, les mer om dem her.