Hjem
Foto: Susan Torgerson © 
Gracie, foto: Susan Torgerson ©

Lundehunden er en sjelden rase, det finnes omtrent 1000 individer i verden i dag. De nålevende lundehunder stammer fra et fåtall, beslektede individer, noe som krever bevisst og planmessig avl for stabil helse.

Lettstelt og robust

  • Rasen er meget lettstelt og robust
  • Hunden er utrettelig på tur og har ingen problem med å følge meget større hunder over lange distanser
  • Hunden har en pels som tåler kulde og regn bedre enn de fleste hunder, og særlig bedre enn mange andre hunder på samme størrelse

Seks tær og ujevnt bitt

  • Hunden skal ha seks tær på alle fire ben, og kan bevege skulderledd og nakkeledd betydelig mer enn andre hunder.
  • Bittet er ofte ujevnt og det er ganske vanlig med underbitt, særlig omvendt saksebitt. Det er vanlig at de små premolarene mangler. Dette hemmer på ingen måte hunden og regnes ikke som feil på rasen. Perfekt saksebitt er sjeldent.

Lundehunden kan bli svært gammel

  • Lundehunden kan bli meget gammel. Mange blir over 12 år, og det er ikke uvanlig å høre om lundehunder som fortsatt er spreke når de har passert 14 år.

En sunn og funksjonell rase

Norsk lundehund er en sunn og funksjonell hunderase med få arvelige lidelser. Det er ikke registrert hofteleddsdysplasi (HD) eller albueleddsdysplasi (AD) hos rasen, og øyesykdommer er heller ikke et problem hos rasen

Selv om norsk lundehund er en sunn og funksjonell hund, forekommer det sykdom også hos denne rasen. De helseplagene som ses hos rasen kan delvis knyttes til at alle dagens hunder stammer fra noen få beslektede individ, altså det vi kaller innavlseffekter.

Mage/tarmproblemer inkludert Intestinal Lymfangiektasi (IL) antas å være et slikt tilfelle, noen former for hud- og pelsproblemer (pseudopelade) er et annet.

Du kan lese mer om mage-/tarmproblemer her, om IL her, og om hud- og pelsproblemer her. 

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)

Norsk Lundehund Klubb har utviklet en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for norsk lundehund. Her kan du lese mer om blant annet tiltak for å sikre  populasjonens størrelse og genetiske variasjon, samt tiltak rettet mot IL, og andre helsetiltak. RAS ble godkjent av Norsk Kennel Klub i januar 2014, og varer ut desember 2018.

Gå til RAS - rasespesifikk avlsstrategi