Hjem
Crysella og Jolner, foto: Alina Geishofer ©
Crysella og Jolner, foto: Alina Geishofer ©

I lundehundbasen - Norsk Lundehund Klubbs database, finner du alle registrerte lundehunder. Alle lundehundvalper og importerte hunder blir registrert i databasen av klubbens databaseansvarlige så snart kullene er ferdig registrert i NKKs Dogweb.

Her kan du finne avlspartner til din avlshund. F.eks. kan du ved å hente frem din hund i databasen, søke frem passende avlspartner for akkurat din hund. Du kan blant annet søke fylkesvis, på alder eller på antall tidligere valper. Vi har beskrevet et eksempel på hvordan du finner passende hannhund til din tispe. Du får også beregnet innavlsgrad på de kombinasjoner du finner til din hund.

Hvorfor en egen database?

Norsk Lundehund er en norsk rase som Norsk Lundehund Klubb har fått delegert ansvar for å forvalte. Rasen er svært sjelden, og regnes fortsatt som utrydningstruet. Det er svært viktig å kunne følge med på utvikling av bestanden, både helse og antall. Derfor er databasen et viktig verktøy i dette arbeidet, ikke minst i forbindelse med hundetellingen som gjennomføres annethvert år.

Skjermbilde av lundehundbasen
Skjermbilde av lundehundbasen

Det er også fint om du kan legge inn informasjon om din hund, f.eks. bilder, utstillingsresultater og helseopplysninger. Slik hjelper du den som søker etter hund med å finne passende kombinasjoner for avl. Vi har beskrevet et eksempel på innmelding av informasjon.

Vi ønsker også at annen informasjon om din hund registreres her, blant annet kryptorkisme, eventuelle sykdommer og dødsårsak. Dette er til nytte for klubben i arbeidet med å bevare rasen videre, og denne typen journalinformasjon er som standard ikke offentlig for andre enn Avl- og Sunnhetsutvalget.

Hvordan kan jeg logge meg på?

Du kan melde inn informasjon om din hund ved å sende inn informasjon på et skjema eller på epost.

Du kan også registrere og endre visse typer informasjon direkte selv, da må du ha en bruker i databasen. Her kan du lese mer om hvordan du oppretter din bruker basert på ditt medlemsskap i Norsk Lundehund Klubb.

Gå til lundehundbasen

Har du spørsmål til lundehundbasen og dens funksjon, ta kontakt med Avl- og Sunnhetsutvalget.

Har du spørsmål vedrørende avl, eller trenger hjelp til å finne partner til din hund, ta kontakt med Avl- og Sunnhetsutvalget eller eventuelt din fylkeskontakt.