Hjem
2017.02 Tre valper i kassen foto Hanna Gautun
Tre valper i kassen. Foto: Hanna Gautun ©
 

 

SAMMEN FOR FLERE LUNDEHUNDER

-        for BÅDE hannhund- og tispeeiere

-        REGIONALE SAMLINGER MED FOKUS PÅ AVL

Vi vil fortsette å øke antallet lundehunder og ta vare på den lille genetiske variasjonen vi har. Da må så mange hunder som mulig med i avl. Her er vi avhengige av at hver enkelt hundeeier deltar. Tilbudet er gratis.

Avlsrådet vil i samarbeid med fylkeskontaktene arrangere en serie regionale samlinger med fokus på avl på lundehund. Vi starter våren 2017 og vil fortsette utover året og videre inn i 2018. Vi setter av en hel dag, slik at det blir god tid til å ta opp spørsmål og diskutere tema som måtte komme opp.

Omtrentlig program:

09:30                 Hva kreves av hannhund, tispe og oppdretter? 
                          - Formelt regelverk og planlegging
                          - Bruke databasen for å finne mulige partnere
                          Paring   

12:00                 Lunsj

13:00                 Drektighet (kjennetegn, foring, forberedelser)                 
                          Fødsel (hva skjer normalt – hva annet kan skje?)
                          Oppfølging av valper og tispe
                          Registrering av kullet hos NKK
                          Salg av valper

16:00                  Slutt

 

De første samlingene vil bli:

Tromsø, søndag 23. april ved Christen Lang og Bård Andersen
Søgne, lørdag 22. april ved Sigrun Rytter og Hanna Gautun

Klubben stiller med infomappe, drikke og brød/kjeks
Deltagerne tar med pålegg til lunsjen.

Informasjon om sted og endelig program sendes ut til deltagerne etter påmeldingsfristen.

Påmelding til samlingene innen 1. april via påmeldingsskjema her eller ved sms til Sigrun Rytter: +47 974 76 608. Ingen påmeldingsavgift

 

Både hannhund- og tispeeiere, ferske og erfarne oppdrettere er velkommen.

Sammen lykkes vi best!